Welke documenten nodig voor belgische nationaliteit

Alle informatie of controle van een dossier gebeurt via mail: [email protected] Als u meerderjarig bent, kan u de Belgische nationaliteit verwerven. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan: ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. legaal in België verblijven gedurende minstens 5 jaar. 2 days ago · BELANGRIJKE BOODSCHAP OMTRENT DE REIZEN TUSSEN BELGIË EN TUNESIË, EN AFGIFTE VAN DE VISUMS – UPDATE 13 JUNI 2022 (Voor reizen van Tunesië naar België, zie onder 2) 1. REIZEN VAN BELGIË NAAR TUNESIË Wie mag reizen? Tunesië staat alle buitenlanders toe om naar Tunesië te reizen, ongeacht hun nationaliteit, onder voorbehoud van de strikte. Welke documenten heb je nodig om de Belgische nationaliteit aan te vragen? Jij legt de volgende documenten voor: een geboorteakte of vervangend document. het bewijs van de betaling van je registratierecht. de huwelijksakte met je Belgische echtgenoot of echtgenote. het bewijs van maatschappelijke integratie. De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de volgende documenten voor: het bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag; het bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 5 jaar; het bewijs van de Belgische nationaliteit van je echtgenoot of echtgenote. Als u als buitenlander naar België reist, moet u voor uw vertrek nagaan welke identiteit- en verblijfsdocumenten u nodig hebt. Voor de meeste EU-onderdanen volstaat de gewone identiteitskaart . Maar het kan ook zijn dat u een paspoort of een visum nodig hebt. 2016. 2. 14. · 14 februari 2016. Beste lezers, Ik heb een vraag over het aanvragen van de Thaise nationaliteit bij geboorte van een jongen ** evt. voor- en nadelen, en howto. **. Ik ben getrouwd met een Thaise. Ik bezit de Nederlandse nationaliteit en mijn vrouw de Thaise. Mijn vrouw is in verwachting van een jongen en deze krijgt na geboorte een. Duurzaam verblijfsrecht na 5 jaar voor gezinshereniging met een economisch niet-actieve Unieburger-echtgenoot (23) Apply Duurzaam verblijfsrecht na 5 jaar voor gezinshereniging met een economisch niet-actieve Unieburger-echtgenoot filter ; Hoe verloopt de procedure voor gezinshereniging met een economisch niet-actieve Unieburger-echtgenoot?. Voor een buitenlandse reis hebt u altijd een paspoort of ander reisdocument nodig. Ook voor een reis binnen het Schengengebied. Uw paspoort of reisdocument mag niet meer dan 10 jaar geleden zijn uitgegeven. Ook moet het paspoort of ander reisdocument na vertrek uit het Schengengebied nog minimaal 3 maanden geldig zijn. Alles uitklappen. 2 days ago · Federale overheidsdienst justitie Ga verder in het Nederlands ; Service public federal Justice Continuer en français. Belg worden kan je volgens het Wetboek van de Belgische nationaliteit (de wet) op twee manieren: door verklaring of door naturalisatie. De procedures zijn zeer verschillend. 1. Verklaring gaat uit van de erkende rechten van de persoon. Als de verzoeker aan de wettelijke voorwaarden voldoet, heeft hij recht op de nationaliteit. Bovendien zijn er voor deze. Toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind. (artikel 8 § 1 - 2°b van de nationaliteitswet) Wanneer u zelf in het buitenland bent geboren, zijn uw kinderen die in Nederland of in het buitenland werden geboren niet automatisch Belg. Wilt u dat ze het worden, dan moet u als Belgische ouder een verklaring afleggen voordat uw kind 5. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden: je bent meerderjarig je hebt al minstens 5 jaar een ononderbroken wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats in België voorafgaand aan de aanvraag je hebt een verblijfsrecht van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag je bewijst je talenkennis je bewijst je maatschappelijke integratie. Onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente. Uitzonderlijk: naturalisatie Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. 2 days ago · Japan Post Bank. (externe link) 5. Kan ik in Japan rijden met mijn in België bekomen internationaal rijbewijs? Nee. Japan weigert om internationale rijbewijzen te erkennen die uitgegeven zijn conform aan het model bepaald door de conventie van Wenen van 8 november 1968 inzake het wegverkeer. Elektronische vreemdelingenkaarten (6) Apply Elektronische vreemdelingenkaarten filter Overige bijlagen bij het Verblijfsbesluit (5) Apply Overige bijlagen bij het Verblijfsbesluit filter Bijlage 35 (4) Apply Bijlage 35 filter Bijlage 19ter (3) Apply Bijlage 19ter filter Bijlage 3 (3) Apply Bijlage 3 filter Bijlage 3ter (3) Apply Bijlage 3ter filter Attest van immatriculatie (2) Apply Attest van. Nationaliteit; Internationaal familierecht; Alle thema's; Actua. Oekraïne; Rusland; Afghanistan; Brexit; ... Remove Welke documenten heb je nodig voor gezinshereniging met een Belgische (stief)ouder of (stief)grootouder? filter . Welke documenten heb je nodig voor gezinshereniging met een Belgische (stief)ouder of (stief). Overige bijlagen bij het Verblijfsbesluit (1) Apply Overige bijlagen bij het Verblijfsbesluit filter (-) Remove Verblijfsrecht, Uitwijzing & Reizen filter Verblijfsrecht, Uitwijzing & Reizen. Je kunt de Belgische nationaliteit verkrijgen door een verklaring af te leggen, indien je voldoet aan alle voorwaarden. Er zijn 6 mogelijke verklaringen: op basis van kind geboren in België (< 12 jaar) met verklaring door ouders of adoptanten (Artikel 11 § 2 ) op basis van geboorte (> 18 jaar) in België (Artikel 12bis § 1.1°). Gauzz biedt voor deze doelgroep enerzijds intensieve outreachende hulpverlening met begeleiding en behandeling in de thuis- of verblijfscontext en anderzijds is er, indien nodig, de mogelijkheid tot een observatie- en behandelopname in Multiversum. De opname-eenheid beschikt over vier plaatsen voor -18-jarigen en vier plaatsen voor + 18-jarigen. De klemtoon. Belangrijke begrippen nationaliteit (1) Apply Belangrijke begrippen nationaliteit filter Procedures om Belg te worden (1) Apply Procedures om Belg te worden filter Staatloze (1) Apply Staatloze filter Verlies en herkrijging van de Belgische nationaliteit (1) Apply Verlies en herkrijging van de Belgische nationaliteit filter Wie kan Belg worden?. Welke documenten heb ik zelf nodig voor het aanvragen van een visum, en welke documenten heeft mijn vriendje nodig? Ik werk in een bedrijf, ik woon samen met mijn familie. Reactie infoteur, 25-07-2016 ... Hoi met patrick, ik ben in belgie. (-) Remove Welke documenten heb je nodig voor gezinshereniging met een economisch niet-actieve Unieburger-echtgenoot? filter. Gauzz biedt voor deze doelgroep enerzijds intensieve outreachende hulpverlening met begeleiding en behandeling in de thuis- of verblijfscontext en anderzijds is er, indien nodig, de mogelijkheid tot een observatie- en behandelopname in Multiversum. De opname-eenheid beschikt over vier plaatsen voor -18-jarigen en vier plaatsen voor + 18-jarigen. De klemtoon. 2022. 8. 2. · Een werknemer in Nederland betaalt loonbelasting in Nederland. Dit geldt ook voor (Belgische) werknemers die in Nederland werken. Als grensarbeider kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de aftrekposten en tegemoetkomingen die het Nederlandse belastingstelsel voorziet (kwalificerende buitenlandse belastingplicht).. Een inwoner van België die in. De nieuwe methode van berekenen gaat uit van de werkelijke bedragen van de bezittingen en niet langer van een fictieve verdeling van het vermogen in spaargeld en beleggingen. Voor. Sinds 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit vrijwillig verkrijgen. De aanvraag tot naturalisatie wordt behandeld door de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. De naturalisatieprocedure duurt minstens 2 jaar. De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de volgende documenten voor: het bewijs van je wettig verblijf van onbeperkte duur op het moment van de aanvraag; het bewijs van het onafgebroken wettig en hoofdverblijf de laatste 5 jaar; Jij legt de volgende documenten voor: een geboorteakte of vervangend document. Als u als buitenlander naar België reist, moet u voor uw vertrek nagaan welke identiteit- en verblijfsdocumenten u nodig hebt. Voor de meeste EU-onderdanen volstaat de gewone identiteitskaart . Maar het kan ook zijn dat u een paspoort of een visum nodig hebt. 2015. 9. 8. · De vlaggenbrief is het bewijs dat een jacht in het Register van de Pleziervaartuigen is ingeschreven. Zoals de naam al zegt, geeft dit document het recht om de Belgische vlag te voeren. Ook kan de eigenaar in het buitenland op de bijstand van de Belgische autoriteiten rekenen. Overal ter wereld is de vlaggenbrief verplicht. Als buitenlander in Vlaanderen werken. Buitenlanders die in Vlaanderen in loondienst willen werken, hebben daarvoor mogelijk een toelating tot arbeid voor nodig. De precieze reden waarom een buitenlander in Vlaanderen verblijft of zal verblijven, bepaalt mee onder welke voorwaarden en via welke procedure hij in Vlaanderen zal mogen werken. Voorwaarden. Volgende voorwaarden moeten voldaan worden om een dossier op te starten: minimum 18 jaar. minstens 5 jaar wettelijk verblijf in België op het moment van de aanvraag. De andere voorwaarden zijn afhankelijk van het artikel op basis waarvan je de Belgische nationaliteit wenst te verkrijgen. Om te weten of je voldoet aan de. Meer informatie over de wetgeving in verband met het verkrijgen van de Belgische nationaliteit op de sites van : de FOD Buitenlandse Zaken de FOD Justitie. Als u als buitenlander naar België reist, moet u voor uw vertrek nagaan welke identiteit- en verblijfsdocumenten u nodig hebt. Voor de meeste EU-onderdanen volstaat de gewone identiteitskaart . Maar het kan ook zijn dat u een paspoort of een visum nodig hebt. Meer informatie over de wetgeving in verband met het verkrijgen van de Belgische nationaliteit op de sites van : de FOD Buitenlandse Zaken de FOD Justitie. 2022. 8. 3. · Afhankelijk van de duur van uw verblijf in België, moet u voldoen aan specifieke integratievoorwaarden. De wet onderscheidt 5 categorieën: Een vreemdeling die 18 jaar is, kan Belg worden door verklaring als: 1. hij in België is geboren en er sedert zijn geboorte wettelijk verblijft; 2. hij wettelijk in België verblijft sedert 5 jaar. 2 days ago · Federale overheidsdienst justitie Ga verder in het Nederlands ; Service public federal Justice Continuer en français. Open Kamer beta. Wetsvoorstellen; Kamervragen; Stemmingen; Statistieken; Overig . Kabinet; Kamerleden. Alle informatie of controle van een dossier gebeurt via mail: [email protected] Als u meerderjarig bent, kan u de Belgische nationaliteit verwerven. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan: ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. legaal in België verblijven gedurende minstens 5 jaar. 2 days ago · Reisdocumenten voor Belgen die naar Marokko reizen. Klik hier om te weten welke reisdocumenten u verplicht op zak moet hebben. Als u in Marokko bent en uw Belgisch paspoort verloren of gestolen is, klik hier om de noodzakelijke stappen te kennen. Voor EU-onderdanen volstaat meestal de identiteitskaart of een paspoort. Vreemdelingen met een andere nationaliteit hebben misschien een visum nodig. Om voor een lange periode of permanent naar België te komen, bestaan er nog anderen verblijfsstatuten. Welke documenten nodig zijn, hangt af van: de nationaliteit van de persoon die naar België wil. Vanaf 18 jaar spreken we van 'verkrijging' van de Belgische nationaliteit. Er zijn twee mogelijke procedures: De algemene procedure is de nationaliteitsverklaring. De uitzonderingsprocedure is de naturalisatie. In elke procedure zijn er verschillende situaties mogelijk: Je bent minderjarig: automatische toekenning. openwrt bridgeigy6 tattoo imagesthranduil x reader secret relationshipa level maths statistics edexcelpsr tutorialscmtool ffxiv npcmoonlighting websiteelectric scooter controller 52vsweet teen sex initiation female puberty chartted hendricksasian futanari lesbianvertex bd 2020 crackautoflower grow diariesselenium tor browser pythongrand designs season 21 streamingroger penske nantucket homedelta benchtop mortiser dodo flash loanwhere to buy dicor roof sealantforever magazine submissionsland rover dtc p219e 842008 dodge ram custom grillo1b visa approval ratehale breathing aid reviewbrandenburg concerto 4samsung mobile olx rawalpindi savage 17 hmr upgradeshot tub lodges derbyshireconfigure ps4 controllercable tray weight calculation excelpa ebt payment dates 2022facts about bessie smithtyh supplies 100 pack heavyweight nonus100 1 pip sizebetty crockerx27s cookbook job title change same responsibilitiesassign list to combobox vbafast horse racing resultsbushnell wingman voicesphasezerker class modar10 dpms high profile handguardyeetec 6 pack 24kubota l3901 for saleair gun pistol parts iphone 7 gebraucht kaufen ohne vertragi miss you afirmware huawei hg8245athree sisters parkmeaning of sleeping pillsutm windows 10 ipadcampers for sale on lake winnipesaukeeceltic symbols for family2014 jeep grand cherokee problems top dead center sensor honda accordsoftball organizationsthe awakeningsenior dating sites nzblock party sidewalk chalklight gun games rom packcerave eye repair cream underdo i need a permit to replace deck stairsthe figure above shows a rod that is fixed to a horizontal surface at pivot p sheboygan county asylum directionsnet 7 blazorfeelin good tees best dad ever giftelicitation question meaningbic america dv62siportable battery powered inverterbuffalo tourssleep yoga knee and leg pillowmini pc bmax 2 emh homes ilkestonsermon on courage in crisiswhat is the correct use of oxygen during resuscitationfreddy krueger x reader nightmaretextnow invalid sim cardhorchow sofasemg helios angstadtbad doordash driverotis elevator components lg dll filesdayton air show 2023terraform locals conditionalcast enum to another enum cdifferent types of nvme m2yater spoon for salee25 tanks ggof leaks discordadrienne rudio los angeles ca -->